Първа помощ - FirstAidbg

Подложки с ICPR за Powerheart® G5

Модел: Powerheart® G5
Код: Подложки с ICPR
Цена: 319.00лв. без ддс

Подложки за дефибрилация на Cardiac Science® за автоматичен външен дефибрилатор Powerheart® G5 за дефибрилация на сърцето при внезапен сърдечен арест с обратна връзка за КПР (ICPR). АВД автоматично идентифицира подложките на електродите, свързани с него, и устройството ICPR.

  • За пациенти на възраст над 8 години или над 25 кг.
  • Предназначени за краткосрочна употреба (<8 часа).
  • Неполяризирани, могат да се разменят.
  • Срокът на годност е 2 години и е посочен на опаковката. Препоръчва се поддържането на втори комплект, в случай на възникване на нова спешна ситуация.
  • Подложките се съхраняват предварително монтирани в Powerheart® G5, който автоматично следи срока на годност на подложките и дава сигнал при наближаване на крайната дата.
  • За еднократна употреба.
  • Устройството за обратна връзка за КПР е предварително свързано с електродите.
  • Гласови и текстови инструкции с двуезичен режим, съгласувани с най-новите насоки за КПР на ERC и AHA.
  • Контрол на дълбочината и скоростта на притискане.

Поръчай

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги