Първа помощ - FirstAidbg

Тренажор на АВД PowerHeart

тренажор дефибрилатор за първа помощ

тренажор дефибрилатор за първа помощ
Модел: Тренажор на АВД PowerHeart G3
Код: M009
Цена: 1037.00лв. без ддс

Тренажор Powerheart G3 на Cardiac Science симулира автоматичен и полуавтоматичен режим на работа на съществуващия автоматичен външен дефибрилатор на фирмата.

С вграден метроном, дистанционно управление, 4 предварително зададени сценария за избор, възможност за пауза по време на сценарий за разяснение и връщане на интервала преди паузата за повторно изпълнение на желаната част от сценария.

Поръчай

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги