Първа помощ - FirstAidbg

Какво е първа долекарска помощ

първа долекарска помощ

първа помощ firstaidbg.comПърва помощ (или както още се нарича, първа долекарска помощ или само долекарска помощ) е последователност от прости животоспасяващи мерки, които всеки обикновен човек може да изпълни.

Предпиетите действия за оказване на първа помощ нямат за цел и не могат да заместят намесата на лекар, те само помагат да се стабилизира и облекчи състоянието на пострадалите до пристигане на професионален медицински екип.

В случай на инцидент, обучените да оказват първа долекарска помощ, могат да намалят последствията от нараняванията си забележимо.

FirstAidbg може да ви предложи обучение по първа долекарска помощ, специално разработено за вас и вашите нужди.

По време на курсовете по първа долекарска помощ на FirstAidbg, вие ще попаднете в приятна атмосфера, ще работите в екип с останалите, ще получите индивидуално внимание от своите инструктори и с помощта на съвременни методи и средства, ще придобиете необходимите знания и умения за оказване на първа долекарска помощ, както и увереност да ги използвате в случай на нужда.

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги