Първа помощ - FirstAidbg

Курсове по първа помощ

Обучение по първа помощ на FirstAidbg.com
Курсове по първа помощ

Всички курсове по първа помощ на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com се провеждат по най-съвременни европейски и световни стандарти. Преподават се най-съвременни знания и умения, базирани на наука и издадени от авторитатни международни институции.

Курсовете са ориентирани към придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. Теоретичната информация е поднесена на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са систематизирани стъпка по стъпка в ясни и логични алгоритми. Това намалява стреса по време на инцидент и свежда до минимум възможността за допускане на грешки.

Всеки участник работи индивидуално върху всяка от техниките за оказване на първа помощ, с индивидуална учебна екипировка и материали.

Предстоящи курсове

ПРАКТИЧЕСКИ ПРИСЪСТВЕН курс по първа помощ на бебета и деца

ПРАКТИЧЕСКИ ПРИСЪСТВЕН курс по първа помощ на бебета и деца общо 5 учебни часа ✔ 01.04.2023 г., от 09:30 до 13:30 ч. Практически техники, които всеки един участник ще упражни...

Виж още »
Училище по първа помощ, ул. Княгиня Клементина 34
Sofia, BG
+ Google Map

ПРАКТИЧЕСКИ присъствен курс по първа помощ при инциденти НА ОТКРИТО (ЗИМЕН)

Практически присъствен курс по първа помощ на открито – зимен модул общо 5 учебни часа ✔ 02.04.2023 г., от 09:30 до 13:30 ч. Практически техники, които всеки един участник ще...

Виж още »
Училище по първа помощ, ул. Княгиня Клементина 34
Sofia, BG
+ Google Map

Детска програма – ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ НАРАНЯВАНИЯ

Детска програма - ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ НАРАНЯВАНИЯ 📆 Дата: 02.04.2023, 15:00 – 18:00 ч. 📌 Местоположение: Училище по първа помощ на FirstAidbg.com, гр. София, ул. Княгиня Клементина 34 🗞 Съдържание:...

Виж още »
Училище по първа помощ, ул. Княгиня Клементина 34
Sofia, BG
+ Google Map

УИКЕНД Онлайн курс по първа помощ на бебета и деца

Онлайн курс по първа помощ на бебета и деца (с инструктори на живо, в два модула) общо 5 учебни часа ✔ Модул 1: 08.04.2023 г. (09:30-11:30 ч., българско време) ✔...

Виж още »
Училище по първа помощ, ул. Княгиня Клементина 34
Sofia, BG
+ Google Map

Практически уъркшоп по първа помощ на бебета и деца

Практически уъркшоп по първа помощ на бебета и деца (гр. Пловдив) общо 2 учебни часа (моля, изберете 1 опция) ✔ Група 1: 09.04.2023 г. / 09:00-10:30 ч. ✔ Група 2:...

Виж още »
BUSINESS HOTEL PLOVDIV,

Начин на провеждане на курсовете


В нашите курсове по първа помощ се прилагат разнообразни методи на обучение, които стимулират курсистите за активно участие. Използват се мултимедийни прожекции, видеосценарии, практически симулации с дегизация, решаване на теоретични казуси, дискусии. Провеждат се практически упражнения на отделни техники с подходящи манекени и тренажори. Лекционният тип на обучение е минимално застъпен и това прави нашите обучения много по-ефективни и резултатите от тях са доказано по-трайни във времето.

Според актуалните проучвания, дори преминалите курс по първа помощ, често се притесняват да предприемат действия при нужда. Това се дължи на високото ниво на стрес при инцидент и липсата на увереност в знанията. Тези пречки могат да бъдат отстранени с увеличаване на практическите тренировки и по-реалистично пресъздаване на обучителните казуси. Затова използваме дегизация и ролеви игри за симулиране на учебните сценарии. Така пресъздаваме реалистично обстановката на мястото на инцидента, поведението на пострадалите, както и признаците и симптомите на техните наранявания и спешни състояния.


Видове курсове по първа помощ


Нашите курсове по първа помощ дават възможност за надграждане, опресняване и практическо упражняване на придобитите знания и умения. Провеждаме онлайн курсове на живо с инструктори, присъствени практически обучения и смесени курсове с дистанционна и присъствена част.

Регулярно организираме курсове по първа помощ, подходящи за родители, хоби, пътешествия, дейности на открито и в ежедневния живот. Предлагаме и курсове за корпоративни клиенти, които обхващат първа помощ на работното място, за работещи с бебета и малки деца и утвърдена от МОН програма с кредити за обучение на педагогически специалисти.


Инструктори по първа помощ


Инструкторите на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com са високо квалифицирани и с дългогодишен опит и международно признание. Те са силно мотивирани и поддържат своето ниво актуално чрез периодично преминаване на обучения за инструктори, практически тренинги и участвия в международни форуми.


Нашите инструктори
Курсове за индивидуални клиенти
Курсове за корпоративни клиенти
Записване за курс

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги