Първа помощ - FirstAidbg

За курсовете по първа помощ

КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Първа помощ при животозастрашаващи инциденти на работното място – полудневен курс по първа помощ – 5 учебни часа присъствено и 3 учебни часа самоподготовка

Основен курс по първа помощ на работното място – еднодневен курс – 8 учебни часа присъствено и 4 учебни часа самоподготовка

Разширен курс по първа помощ на работното място – продължителност по договаряне

Поддържане на основните жизнени функции и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор (КПР и АВД) – полудневен курс – 5 учебни часа

Поддържащ курс по първа помощ – еднодневен курс – 8 учебни часа

Изберете най-подходящия за вас курс по първа помощ

Курсът е подходящ за: Живото

застрашаващи

Основен Разширен КПР и АВД Поддържащ
Офис служители и хора с нерискови професии

***

**

*

**

***

Специфични или рискови професии

*

**

***

**

***

Потенциално опасна среда и работа в отдалечени райони

*

*

***

**

***

Инструктори по първа помощ

***

***

***

***

***

КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА БЕБЕТА И ДЕЦА

Първа помощ при животозастрашаващи инциденти с бебета и деца – полудневен курс – 5 учебни часа присъствено и 3 учебни часа самоподготовка

Основен курс по първа помощ на бебета и деца – еднодневен курс – 8 учебни часа присъствено и 4 учебни часа самоподготовка

Разширен курс по първа помощ на бебета и деца – продължителност по договаряне

Поддържащ курс по първа помощ на бебета и деца – еднодневен курс – 8 учебни часа

Изберете най-подходящия за вас курс по първа помощ

Курсът е подходящ за: Животозастрашаващи за бебета и деца Основен Разширен Поддържащ
Родители

**

***

*

***

Учители, възпитатели, детегледачки, аниматори в детски кътове

*

***

**

***

Ски учители, планински водачи, инструктори на катерачни стени, въжени градини, инструктори по картинг и мотокрос, езда, бойни спортове и др. и работещи с деца от рискови групи

*

**

***

***

Инструктори по първа помощ

***

***

***

***

КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

Основен курс по първа помощ – еднодневен курс – 8 учебни часа присъствено и 4 учебни часа самоподготовка

Разширен курс по първа помощ – продължителност по договаряне

Първа помощ при животозастрашаващи инциденти с бебета и деца – полудневен курс – 5 учебни часа присъствено и 3 учебни часа самоподготовка

Основен курс по първа помощ на бебета и деца – еднодневен курс – 8 учебни часа присъствено и 4 учебни часа самоподготовка

Практически занимания по отделни техники за оказване на първа помощ – уъркшоп – 3 учебни часа

Изберете най-подходящия за вас курс по първа помощ

Курсът е подходящ за: Основен Разширен Животозастрашаващи за бебета и деца Основен за бебета и деца Уъркшоп
Всички хора, хора с нерискови занимания

***

**

*

*

***

Родители, семейства

***

**

**

***

***

Рискови дейности

*

***

*

*

***

Екстремни спортове

*

**

*

*

***

Инструктори по първа помощ

***

***

***

***

***

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги