Първа помощ - FirstAidbg

Животозастрашаващи инциденти с бебета и деца

курс по първа помощ бебе

курс по първа помощ бебе

КУРС ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ИНЦИДЕНТИ С БЕБЕТА И ДЕЦА /5 учебни часа = 1/2 ден/

 

Курс по първа помощ при инциденти с бебета и деца е подходящ за обучение на родители и семейства и учители, възпитатели, детегледачки и аниматори, които работят с деца в нерискови условия, както и като основен модул в разширен курс по първа помощ на бебета и деца.
Съдържа най-основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-животозастрашаващи инциденти с бебета и деца, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ на бебета и деца. Курсът е изключително практически ориентиран.
Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът е изключително компактен във времето.

 

Съдържание на курс по първа помощ при инциденти с бебета и деца:

  • Първа помощ – понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ
  • Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност
  • Установяване на състоянието на бебе и дете
  • Първа помощ при безсъзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност на бебе и дете
  • Първа помощ при кръвотечения и шок при бебета и деца
  • Първа помощ при задавяне на бебета и деца

 

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги