Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ при животозастрашаващи инциденти

курсове по първа помощ

курсове по първа помощ
КУРС ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ИНЦИДЕНТИ /5 учебни часа = 1/2 ден + 3 учебни часа самоподготовка/

КУРС ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ИНЦИДЕНТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО /5 учебни часа = 1/2 ден + 3 учебни часа самоподготовка/

Курсът е подходящ за обучение на офис служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, както и като основен модул в разширен курс по първа долекарска помощ за всеки човек в ежедневния му живот.

Съдържа основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с правилните мерки и действия при животозастрашаващи инциденти, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Участниците получават основни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ, както и общи принципи за поведение при инцидент.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки групи с индивидуален подход. Курсът е изключително компактен във времето.

Съдържание на курса по първа помощ:

  • Първа помощ – понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ
  • Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност
  • Установяване на състоянието на пострадалия
  • Първа помощ при безсъзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност
  • Първа помощ при кръвотечения и шок
  • Първа помощ при задавяне и спешни състояния

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги