Първа помощ - FirstAidbg

Онлайн първа помощ на бебета и деца

ОНЛАЙН ПЪРВА ПОМОЩ НА БЕБЕТА И ДЕЦА /5 учебни часа/

Онлайн първа помощ на бебета и деца е подходящ за обучение на родители и семейства и учители, възпитатели, детегледачки, треньори и аниматори, които работят с деца в нерискови условия като подготвителен модул за присъствен практически курс.
Курсът съдържа най-основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с действията при най-животозастрашаващи инциденти с бебета и деца, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място, както и с най-характерните наранявания и спешни състояния при малките деца. Участниците получават базисни знания за осигуряване на безопасност и правилно и уверено поведение при инциденти с бебета и деца.
Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид с включени видео материали, тестови въпроси и дискусии. Курсът се провежда с инструктори на живо в реално време във виртуална класна стая и в малка група за ефективен контакт. Провежда се в два дни в изключително компактен във времето формат и преминава в комфорта на собствения дом.

Съдържание на онлайн курс по първа помощ при животозастрашаващи инциденти с бебета и деца:

 • Първа помощ – смисъл, цели и принципи.
 • Алгоритъм за оказване на първа помощ – спасителна верига.
 • Приоритети при оказване на първа помощ.
 • Аптечка и материали за първа помощ.
 • Първа помощ при задавяне на бебе и дете.
 • Първа помощ при безсъзнание на бебе и дете.
 • Първа помощ при спиране на нормалното дишане на бебе и дете.
 • Нормални жизнени функции. Установяване на състоянието на детето.
 • Първа помощ при шок при бебе и дете.
 • Първа помощ при силно кръвотечение при бебе и дете.
 • Първа помощ при специфични наранявания – малки рани и изгаряния, кръвотечение от носа, удар в главата.
 • Първа помощ при спешни състояния – висока температура и температурен гърч, круп, захласване, алергична реакция.
 • Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги