Първа помощ - FirstAidbg

Онлайн първа помощ

онлайн курс по първа помощ
онлайн курс по първа помощ

ОНЛАЙН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ /5 учебни часа/

Първият интерактивен онлайн курс по първа помощ, разработен от едни от най-добрите специалисти в България. Съдържа знания за оказване на първа помощ, базирани на най-съвременните насоки на Европейските и световни институции за първа помощ от 2015 г. Подходящ е за всеки човек в ежедневния му живот и като основа за по-разширен курс по първа помощ с възможност за практическо надграждане на уменията.
Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид с включени видео материали, тестови въпроси и дискусии. Курсът се провежда с инструктори на живо в реално време във виртуална класна стая и в малка група за ефективен контакт. Провежда се в два дни в изключително компактен във времето формат и преминава в комфорта на собствения дом.

Съдържание на онлайн курс по първа помощ:

 • Смисъл, цели и принципи на първата помощ.
 • Материали и екипировка – съвременни средства за оказване на първа помощ
 • Спасителна верига и приоритети при оказване на първа помощ.
 • Нормални жизнени функции и оценка на състоянието на пострадал.
 • Първа помощ при шок.
 • Първа помощ при задавяне.
 • Първа помощ при безсъзнание.
 • Първа помощ при спиране на нормалното дишане. Използване на автоматичен външен дефибрилатор.
 • Първа помощ при спешни състояния – припадък, епилептичен гърч, астматичен пристъп, диабетна криза, инфаркт, инсулт.
 • Първа помощ при силно кръвотечение и шок.
 • Първа помощ при рани. Предпазване от инфекции.
 • Първа помощ при изгаряния.
 • Първа помощ при специфични наранявания – кръвотечение от носа, нараняване на кости и стави, нараняване на главата.
 • Първа помощ при ухапване, ужилване и алергична реакция.


ОНЛАЙН ПЪРВА ПОМОЩ НА БЕБЕТА И ДЕЦА /5 учебни часа/

Онлайн първа помощ на бебета и деца е подходящ за обучение на родители и семейства и учители, възпитатели, детегледачки, треньори и аниматори, които работят с деца в нерискови условия като подготвителен модул за присъствен практически курс.
Курсът съдържа най-основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с действията при най-животозастрашаващи инциденти с бебета и деца, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място, както и с най-характерните наранявания и спешни състояния при малките деца. Участниците получават базисни знания за осигуряване на безопасност и правилно и уверено поведение при инциденти с бебета и деца.
Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид с включени видео материали, тестови въпроси и дискусии. Курсът се провежда с инструктори на живо в реално време във виртуална класна стая и в малка група за ефективен контакт. Провежда се в два дни в изключително компактен във времето формат и преминава в комфорта на собствения дом.

Съдържание на онлайн курс по първа помощ при животозастрашаващи инциденти с бебета и деца:

 • Първа помощ – смисъл, цели и принципи.
 • Алгоритъм за оказване на първа помощ – спасителна верига.
 • Приоритети при оказване на първа помощ.
 • Аптечка и материали за първа помощ.
 • Първа помощ при задавяне на бебе и дете.
 • Първа помощ при безсъзнание на бебе и дете.
 • Първа помощ при спиране на нормалното дишане на бебе и дете.
 • Нормални жизнени функции. Установяване на състоянието на детето.
 • Първа помощ при шок при бебе и дете.
 • Първа помощ при силно кръвотечение при бебе и дете.
 • Първа помощ при специфични наранявания – малки рани и изгаряния, кръвотечение от носа, удар в главата.
 • Първа помощ при спешни състояния – висока температура и температурен гърч, круп, захласване, алергична реакция.
 • Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги