Първа помощ - FirstAidbg

Основен курс по първа помощ на бебета и деца

Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове
Модел: Основен бебета и деца
Код: Курс
Цена: лв. с ддс

ОСНОВЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА БЕБЕТА И ДЕЦА /8 учебни часа = 1 ден + 4 учебни часа самоподготовка/

Курсът е подходящ за обучение на родители, семейства, хора работещи с деца в нормални условия и такива, работещи с деца от рискови групи.

Съдържа основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-типични травми и опасни състояния при бебета и деца, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ на бебета и деца. Курсът е балансиран по отношение на теория и практика. Обучението е разпределено в компактна дистанционна самоподготовка и активна присъствена практическа част.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът създава приятна атмосфера и настроение, което допринася за по-ефективната работа на участниците.


Съдържание на основен курс по първа помощ на бебета и деца


 • Първа помощ – смисъл, цели и принципи.
 • Алгоритъм за оказване на първа помощ – спасителна верига.
 • Приоритети при оказване на първа помощ на бебета и деца.
 • Аптечка и материали за първа помощ.
 • Първа помощ при задавяне на бебе и дете.
 • Първа помощ при безсъзнание на бебе и дете.
 • Първа помощ при спиране на нормалното дишане на бебе и дете.
 • Нормални жизнени функции. Установяване на състоянието на бебе и дете.
 • Първа помощ при шок на бебе и дете.
 • Първа помощ при силно кръвотечение на дете.
 • Първа помощ при специфични наранявания – малки рани, изгаряния, кръвотечение от носа и др.
 • Първа помощ при спешни състояния – захласване, астматичен пристъп, алергична реакция и др.
 • Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор на дете.

Свързани продукти

Аптечка

Модел: Деца
Цена: 53.00лв. с ддс
Разгледай
Практическо ръководство - Кратък практически наръчник за родители и работещи с деца

Ръководство

Модел: за родители
Цена: 25.00лв. с ддс
Разгледай
Семейна аптечка за първа помощ

Аптечка

Модел: Семейна
Цена: 96.00лв. с ддс
Разгледай

Предстоящи курсове по първа помощ
Курсове за индивидуални клиенти
Курсове за корпоративни клиенти
Записване за курс

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги