Първа помощ - FirstAidbg

Основен курс по първа помощ на бебета и деца

курс по първа помощ бебе

курс по първа помощ бебеОСНОВЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА БЕБЕТА И ДЕЦА /8 учебни часа = 1 ден + 4 учебни часа самоподготовка/

Курсът е подходящ за обучение на родители, семейства, хора работещи с деца в нормални условия и такива, работещи с деца от рискови групи.

Съдържа основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-типични травми и опасни състояния при бебета и деца, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ на бебета и деца. Курсът е балансиран по отношение на теория и практика.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът създава приятна атмосфера и настроение, което допринася за по-ефективната работа на участниците.

Съдържание на основния курс по първа помощ:

  • Първа помощ – понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ
  • Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност
  • Установяване на състоянието на бебе и дете
  • Първа помощ при безсъзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност на бебе и дете
  • Първа помощ при кръвотечения и шок на бебета и деца
  • Първа помощ при рани и изгаряния при бебета и деца
  • Първа помощ при наранявания на кости и стави при бебета и деца
  • Първа помощ при задавяне и спешни състояния при бебета и деца

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги