Първа помощ - FirstAidbg

Основен курс по първа помощ

курсове по първа помощ

курсове по първа помощОСНОВЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ /8 учебни часа = 1 ден/

ОСНОВЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО /8 учебни часа = 1 ден/

Курсът е подходящ за обучение на офис служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, както и като общ курс по първа долекарска помощ за всеки човек в ежедневния му живот.

Съдържа основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-типични травми и опасни състояния, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ. Курсът е балансиран по отношение на теория и практика.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът създава приятна атмосфера и настроение, което допринася за по-ефективната работа на участниците.

 Съдържание на основния курс по първа помощ:

  • Първа помощ – понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ
  • Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност
  • Установяване на състоянието на пострадалия
  • Първа помощ при безсъзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност
  • Първа помощ при кръвотечения и шок
  • Първа помощ при рани и изгаряния
  • Първа помощ при наранявания на кости и стави
  • Първа помощ при задавяне и спешни състояния

 

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги