Първа помощ - FirstAidbg

Основен курс по първа помощ

курсове по първа помощ

курсове по първа помощОСНОВЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ /8 учебни часа присъствено = 1 ден + 4 учебни часа самоподготовка/

ОСНОВЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО /8 учебни часа присъствено = 1 ден + 4 учебни часа самоподготовка/

Курсът е подходящ за обучение на офис служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, както и като общ курс по първа долекарска помощ за всеки човек в ежедневния му живот.

Съдържа основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-типични травми и опасни състояния, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ. Курсът е балансиран по отношение на теория и практика.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът създава приятна атмосфера и настроение, което допринася за по-ефективната работа на участниците.

 Съдържание на основния курс по първа помощ:

 • Първа помощ – смисъл, цели и принципи.
 • Алгоритъм за оказване на първа помощ – спасителна верига.
 • Приоритети при оказване на първа помощ.
 • Аптечка и материали за първа помощ.
 • Първа помощ при задавяне.
 • Първа помощ при безсъзнание.
 • Първа помощ при сърдечен арест.
 • Нормални жизнени функции. Установяване на състоянието на пострадал.
 • Първа помощ при шок.
 • Първа помощ при силно кръвотечение.
 • Първа помощ при специфични наранявания – малки рани, изгаряния, нараняване на кости и стави.
 • Първа помощ при спешни състояния – инфаркт и инсулт, астматичен пристъп, епилептичен гърч, алергична реакиция.
 • Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги