Първа помощ - FirstAidbg

Поддържащ курс по първа помощ

курсове по първа помощ

курсове по първа помощ
ПОДДЪРЖАЩ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО /8 учебни часа = 1 ден/

Поддържащ курс по първа помощ е подходящ за хора, преминали вече някой от предходните курсове по първа помощ, да възстановят, затвърдят и актуализират знанията си.

Статистиките показват, че човек губи придобитите знания и умения около 6 месеца след първоначално обучение и в рамките на около 1 година при периодично опресняване. Поради това се препоръчва да се преминава поддържащо обучение всяка година.

 

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги