Първа помощ - FirstAidbg

Практически тренинг по първа помощ

курс по първа помощ

курс по първа помощ

ПРАКТИЧЕСКИ ТРЕНИНГ ПО ПЪРВА ПОМОЩ – ЗАНИМАНИЯ ПО ОТДЕЛНИ ТЕХНИКИ И МАНИПУЛАЦИИ /3 учебни часа/

Практически тренинг по първа помощ е разработен като отделни практически модули (уъркшопи) за тренировка на конкретни техники и манипулации. Всеки от модулите е изключително компактен във времето и изцяло практически насочен и цели да изгради и усъвършенства практическите умения за оказване на първа помощ у участници, които са преминали курс за оказване на първа помощ.

Уъркшоп теми:

  • Първа помощ при безсъзнание. Техники за отваряне на дихателните пътища, техники за обръщане на страни и транспортиране на пострадал в безсъзнание.
  • Техники за евакуация и техники за транспортиране на пострадал с различни наранявания и спешни състояния.
  • Първа помощ силно кръвотечение и шок. Техники за кръвоспиране. Първа помощ при специфични наранявания.
  • Първа помощ при наранявания на кости и стави. Техники за обездвижване.
  • Първа помощ при спиране на нормалното дишане и сърдечна дейност и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги