Първа помощ - FirstAidbg

Разширен курс по първа помощ на бебета и деца

курс по първа помощ на бебета и деца

курс по първа помощ на бебета и деца

РАЗШИРЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА БЕБЕТА И ДЕЦА /продължителност по договаряне/

Курсът е подходящ за обучение на ски учители, планински водачи на групи деца, инструктори на катерачни стени, въжени градини, инструктори по картинг и мотокрос, езда, бойни спортове и др. работещи с деца от рискови групи.
Съдържанието на програмата се съобразява със спецификата на нуждите на обучаваната група, като професия, рискови фактори и др., с цел, наученото да има максимално практическо приложение. Курсът има за цел да запознае участниците с първа помощ при типичните травми и опасни състояния при бебета и деца, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място.
Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът е с практическа насоченост и формира у участниците трайни практически умения за оказване на първа помощ при бебета и деца. Отработват се множество симулации на наранявания, благодарение на които участниците затвърждават знанията си и придобиват увереност при изпълнение на отделните техники по първа помощ.
Участниците получават знания и умения за осигуряване на безопасност, разпознаване на животозастрашаващи наранявания и състояния и оказване на първа помощ при бебета и деца, повикване на специализиран медицински екип, поддържащи мерки за пострадалите и т.н.

Курсът съдържа модул “Практическа симулация на инцидент с бебе/дете”. Работата в условия, близки до реалните, затвърждава знания на обучаваните и ги запазва по-трайно, благодарение на атрактивността и реалистичността на симулацията. Това им помага да преодолеят стреса и да придобият самочувствие, че са готови да помогнат на околните и себе си, което е от решаващо значение за правилната реакция при действителен инцидент. Курсът създава приятна атмосфера и условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците.
Курсът може да завършва с теоретичен и практически тест за определяне нивото на придобитите знания и умения. Част от курса може да се проведе в извънградски условия, в приятна атмосфера и изключително благоприятни условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците и в допълнение развиват техните организационни качества.
Съдържание на разширения курс по първа помощ на бебета и деца:

 • Първа помощ – понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ
 • Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност
 • Установяване на състоянието на бебе и дете
 • Разпознаване на животозастрашаващите наранявания при бебета и деца
 • Контрол на състоянието на бебе и дете
 • Транспортиране до болнично заведение
 • Първа помощ при липса на нормално дишане и сърдечна дейност при бебе и дете
 • Първа помощ при запушване на дихателните пътища (задавяне) при бебе и дете
 • Първа помощ при кръвотечения и рани при бебе и дете
 • Предпазване от инфекции
 • Първа помощ при безсъзнание и шок при бебе и дете
 • Първа помощ при специфични наранявания при деца
 • Първа помощ при изгаряния при деца
 • Първа помощ при счупвания, изкълчвания и навяхвания при деца
 • Първа помощ при отравяне с газове, храни, медикаменти, алкохол и др. при бебета и деца
 • Първа помощ при спешни състояния и увреждания, причинени от климатични фактори при бебета и деца
 • Първа помощ при ухапвания и у жилвания от животни, алергичен шок при бебета и деца

 

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги