Първа помощ - FirstAidbg

Разширен курс по първа помощ

Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове
Модел: Разширен
Код: Курс
Цена: лв. с ддс

РАЗШИРЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ /2 дни х 16 учебни часа/

ИЛИ

РАЗШИРЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО /2 дни х 16 учебни часа/

Курсът е подходящ за обучение на хора с рискови професии и работещи в потенциално опасна среда за оказване на първа помощ на работното място и за хора, практикуващи екстремни спортове или занимаващи се с рискови дейности.

Съдържанието на програмата се съобразява със спецификата на нуждите на обучаваната група, като професия, рискови фактори и др., с цел, наученото да има максимално практическо приложение. Курсът има за цел да запознае участниците с първа помощ при типичните травми и опасни състояния, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място.

Участниците получават знания и умения за осигуряване на безопасност, разпознаване на животозастрашаващи наранявания и състояния и оказване на първа помощ, повикване на специализиран медицински екип, поддържащи мерки за пострадалите и т.н.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът е с практическа насоченост и формира у участниците трайни практически умения за оказване на първа помощ. Отработват се множество симулации на наранявания, благодарение на които участниците затвърждават знанията си и придобиват увереност при изпълнение на отделните техники по първа помощ.

Курсът съдържа модул “Практическа симулация на инцидент”. Работата в условия, близки до реалните, затвърждава знания на обучаваните и ги запазва по-трайно, благодарение на атрактивността и реалистичността на симулацията. Това им помага да преодолеят стреса и да придобият самочувствие, че са готови да помогнат на околните и себе си, което е от решаващо значение за правилната реакция при действителен инцидент. Курсът създава приятна атмосфера и условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците.

Обучението може да завършва с теоретичен и практически тест за определяне нивото на придобитите знания и умения. Част от курса може да се проведе в извънградски условия, в приятна атмосфера и изключително благоприятни условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците и в допълнение развиват техните организационни качества.


Съдържание на разширения курс по първа помощ


 • Първа помощ – понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ
 • Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност
 • Установяване на състоянието на пострадалия
 • Евакуация на пострадал от опасна зона
 • Разпознаване на животозастрашаващите наранявания
 • Контрол на състоянието на пострадалия
 • Транспортиране до болнично заведение
 • Първа помощ при липса на нормално дишане и сърдечна дейност
 • Първа помощ при запушване на дихателните пътища (задавяне)
 • Първа помощ при кръвотечения и рани
 • Предпазване от инфекции
 • Първа помощ при безсъзнание и шок
 • Първа помощ при открити наранявания на глава, гърди и корем и рани с чуждо тяло
 • Първа помощ при изгаряния и химически изгаряния
 • Първа помощ при счупвания, изкълчвания и навяхвания
 • Първа помощ при отравяне с газове, храни, медикаменти, алкохол и др.
 • Първа помощ при панически състояния
 • Първа помощ при спешни състояния и увреждания, причинени от климатични фактори
 • Първа помощ при ухапвания и у жилвания от животни, алергичен шок

Свързани продукти

Аптечка за търговски обект модел Профи

Аптечка

Модел: Профи
Цена: 84.00лв. с ддс
Разгледай
инструкция за първа помощ

Инструкция

Модел: за работно място
Цена: 10.80лв. с ддс
Разгледай
Дефибрилатор Powerheart G5 на ZOLL е най-добрият АВД на пазара

АВД

Модел: Powerheart G5
Цена: 4746.00лв. с ддс
Разгледай

Предстоящи курсове по първа помощ
Курсове за индивидуални клиенти
Курсове за корпоративни клиенти
Записване за курс

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги