Първа помощ - FirstAidbg

За педагогически специалисти

Първа помощ за педагогически специалисти

Първа помощ за педагогически специалистиОбучителната програма по първа помощ е специално разработена за педагогически и други специалисти, работещи в учебни заведения и институции за работа с деца, одобрена със Заповед № РД 09-216 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката и е включена в Информационния регистър на програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Тя обхваща най-необходимите практически умения за оказване на първа помощ при инцидент с дете или колега. Преподаваните умения се базират на най-съвременните насоки на европейските и световни организации за обучение по първата помощ. Теоретичната част е поднесена в достъпен и атрактивен вид, като част от нея е изнесена в дистанционна форма на обучение, за да може всеки участник да придобие необходимата подготовка в удобно за него време. Практическите упражнения и симулации се изпълняват от всеки участник с помощта на модерна учебна екипировка и в присъствие на квалифициран инструктор. Програмата се базира на реални казуси и рискови ситуации за учебните заведения, което я прави много приложима и полезна.

Програмата обхваща 16 часа, които могат да бъдат разпределени в различни варианти на присъствена и дистанционна форма на обучение, съобразно потребностите на участниците.

Обучението носи 1 кредит. На всички участници, присъствали по време на цялата продължителност на обучението и изпълнили заданията, ще се издава сертификат. Към сертификата се включва и подробно приложение, което да бъде включено в учителското портфолио. Всички детайли, свързани с организирането на обучението, броя на участниците и мястото на провеждане ще бъдат съобразени с изискванията и потребностите на клиентите.

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги