Първа помощ - FirstAidbg

Курсове по първа помощ за индивидуални клиенти

Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове
Курсове по първа помощ за индивидуални клиенти

Курсове по първа помощ за индивидуални клиенти са насочени към хора без задължително медицинско образование или подготовка. Техниките и правилата, които се преподават в Училище по първа помощ на FirstAidbg.com се базират на най-съвременните насоки. Те се основават на наука и се издават от авторитетни международни организации, като Европейски съвет по ресусцитация, Международен комитет по ресусцитация и др.

Според световните стандарти, курсовете по първа помощ се провеждат в групи с ограничен брой участници с 2-ма или 3-ма инструктори. В присъствените курсове всеки от участниците получава пълен набор материали за оказване на първа помощ, с които да работи. По време на практическите занимания се работи в малки групи с отделен инструктор и отделен манекен за обдишване и извънгръдни притискания. Не се прави компромис с безопасността и здравето на курсистите. Всички лични предпазни средства – от ръкавиците до консумативите на манекените за изкуствено дишане са индивидуални и за еднократна употреба.


Ключови предимства


  • Обучението на индивидуални клиенти се провежда в ограничена група с 2 или 3 квалифицирани инструктори с опит и международно признание.
  • Всеки участник използва индивидуална учебна екипировка и получава учебни материали, за ползване по време и след курса.
  • Предлагаме възможност за провеждане на курсовете по първа помощ на български и английски език.
  • Използваме утвърдена методика на авторитетни международни организации и периодично актуализираме курсовете в съответствие с европейските стандарти.
  • Прилагаме интерактивен подход и взаимодействие с участниците и съвременни методи на обучение и използваме специализирана екипировка, включваща манекени, тренажори, симулация на наранявания и др.
  • Курсовете са подходящи за всеки човек в ежедневния му живот, родителство, хоби, пътешествия, спорт и дейности на открито.
  • Всеки курсист получава сертификат за преминато обучение, на български или английски език.

Видове курсове по първа помощ за индивидуални клиенти


ОНЛАЙН КУРСОВЕ


Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: Онлайн базов
Цена: 40.00лв. с ддс
Разгледай
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: Онлайн педиатричен
Цена: 36.00лв. с ддс
Разгледай
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: На работно място
Цена: лв. с ддс
Разгледай

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ


Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: Бебета и деца
Цена: лв. с ддс
Разгледай
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: Основен курс
Цена: лв. с ддс
Разгледай
Детска програма по първа помощ

Курс по първа помощ

Модел: Детска програма
Цена: 150.00лв. с ддс
Разгледай
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: Разширен
Цена: лв. с ддс
Разгледай
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: КПР и АВД
Цена: лв. с ддс
Разгледай
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: Практически
Цена: лв. с ддс
Разгледай

Нашите инструктори
Наръчници по първа помощ
Курсове за корпоративни клиенти
Записване за курс

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги