Първа помощ - FirstAidbg

Инструкторите

Инструкторите на FirstAidbg.com са с дългогодишен опит в обучението по първа помощ и притежават сертификати за инструктори към авторитетни международни институции. Те преминават подготовка в България и Европа, участват в множество международни форуми за обмяна на опит и непрекъснато поддържат актуално ниво на знания и умения, съобразно възприетите европейски стандарти за обучение по първа помощ.

Марияна Манушева


Инструктор по първа помощ
виж повече

Александър Манушев


Инструктор по първа помощ
виж повече

Андриан Георгиев


Инструктор по първа помощ
виж повече

Теодора Георгиева


Инструктор по първа помощ
виж повече

Кирил Иванов


Помощник инструктор по първа помощ
виж повече

Явор Калоянов


Помощник инструктор по първа помощ
виж повече

Диана Геловска


Помощник инструктор по първа помощ
виж повече

Катина Чолакова


Помощник инструктор по първа помощ
виж повече

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги