Първа помощ - FirstAidbg

Диана Геловска

Помощник инструктор по първа помощ

на 25 год.

Започва да се занимава с първа помощ през 2011 г.

Дейности:

  • участия в национално и балканско състезание по първа помощ,
  • обезпечаване на спортни събития,
  • член на Младежки авариен екип – София към БЧК – 2011-2017 г.,
  • член на Доброволчески екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи – София към БЧК от 2017 г.

Квалификации и сертификати:

  • първа долекарска помощ 3-то ниво към Български младежки червен кръст,
  • стажант инструктор в Училище по първа помощ.

Други занимания:

  • занимания и игри с деца по метода Монтесори

 

ОЩЕ ЗА ИНСТРУКТОРИТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги