Първа помощ - FirstAidbg

Явор Калоянов

Помощник инструктор по първа помощ

на 20 год.

Започва да се занимава с първа помощ през 2015 г.

Дейности:

  • обучение на дороволци и ученици в Български младежки червен кръст,
  • командир на Младежки авариен екип – Пазарджик към БЧК от 2016 г.

Квалификации и сертификати:

  • първа долекарска помощ 3-то ниво към Български младежки червен кръст,
  • първа помощ на бебета и деца,
  • стажант инструктор в Училище по първа помощ.

Други занимания:

  • четене
  • доброволец на Български младежки червен кърст
  • член на Университетски аварийно-спасителен отряд

 

ОЩЕ ЗА ИНСТРУКТОРИТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги