Първа помощ - FirstAidbg

Александър Манушев

Александър Манушев - инструктор по първа помощ

Инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през октомври 1998 г.

Дейности:

  • член на УАСО 1998-2008 г.,
  • член на НЕРБАК на БЧК 2004-2008 г.,
  • участник в подготовката на отбори за Европейското състезание по първа помощ.

Квалификации и сертификати:

  • първа помощ на възрастни и деца,
  • КПР и първа помощ с АВД,
  • инструктор по КПР И АВД към Европейски съвет по ресусцитация.

Други занимания:

  • алпинизъм
  • пътешествия
  • офроуд

ОЩЕ ЗА ИНСТРУКТОРИТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Александър Манушев - инструктор по първа помощ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги