Първа помощ - FirstAidbg

Кирил Иванов

Кирил Иванов - помощник инструктор

Помощник инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през 2010 г.

Дейности:

 • член на Университетски аварийно – спасителен отряд (УАСО),
 • заместник командир на Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК,
 • планински водач.

Квалификации и сертификати:

 • първа помощ на бебета и деца,
 • community-Based Health and First Aid към Международната федерация на ЧК/ЧП,
 • първа долекарска помощ 4то ниво към  Български младежки червен кръст,
 • първа долекарска помощ при инциденти в планината към Международна школа Едюко, Канада
 • инструктор по КПР и АВД към Европейския съвет по ресусцитация.

Други занимания:

 • алпинизъм
 • колоездене
 • ски
 • доброволчество

ОЩЕ ЗА ИНСТРУКТОРИТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Кирил Иванов - помощник инструктор

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги