Първа помощ - FirstAidbg

Катина Чолакова

Катина Чолакова - помощник инструктор по първа помощ

Инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през март 2018 г.

Дейности:

  • обучение на бъдещи и настоящи родители по първа помощ на бебета и деца.

Квалификации и сертификати:

  • стажант инструктор в Училище по първа помощ на FirstAidbg.com,
  • първа помощ на бебета, деца и възрастни,
  • Basic Life Support at European Resuscitation Council .

Други занимания:

  • философия
  • начална педагогика

ОЩЕ ЗА ИНСТРУКТОРИТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Катина Чолакова - помощник инструктор по първа помощ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги