Първа помощ - FirstAidbg

Светослав Ангелов

Светослав Ангелов - помощник инструктор по първа помощ

Инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през 2019 г.

Дейности:

  • обезпечаване на събития по първа помощ.

Квалификации и сертификати:

  • стажант инструктор в Училище по първа помощ на FirstAidbg.com,
  • първа помощ на бебета, деца и възрастни,
  • първа помощ на работното място,
  • Basic Life Support at European Resuscitation Council.

Други занимания:

  • машинен инженер,
  • служител на полицията от 2008 г.,
  • фитнес,
  • мобилни комуникации и технологии.

ОЩЕ ЗА ИНСТРУКТОРИТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Светослав Ангелов - помощник инструктор по първа помощ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги