Първа помощ - FirstAidbg

Цветелина Ценкова

Помощник инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през март 2013 г.

Дейности:

 • обучение на дороволци и ученици в Български младежки Червен кръст (БМЧК),
 • член на Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК,
 • член на Университетски аварийно – спасителен отряд (УАСО),
 • обучение та деца 7-12 год. по първа помощ.

Квалификации и сертификати:

 • инструктор по първа долекарска помощ 3-то ниво към Български младежки Червен кръст,
 • Basic Life Support at European Resuscitation Council,
 • стажант инструктор в Училище по първа помощ на FirstAidbg.com.

Други занимания:

 • предучилищна и начална педагогика,
 • танци,
 • планинарство,
 • доброволчество,
 • четене на книги.

ОЩЕ ЗА ИНСТРУКТОРИТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Цветелина Ценкова - помощник инструктор по първа помощ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги