Първа помощ - FirstAidbg

Явор Калоянов

Явор Калоянов - инструктор по първа помощ

Инструктор по първа помощ

Започва да се занимава с първа помощ през 2015 г.

Дейности:

  • обучение на дороволци и ученици в Български младежки червен кръст,
  • командир на Младежки авариен екип – Пазарджик към БЧК от 2016г.

Квалификации и сертификати:

  • инструктор по първа долекарска помощ 3-то ниво към Български младежки червен кръст,
  • инструктор по първа помощ на бебета и деца,
  • стажант инструктор в Училище по първа помощ
  • Basic Life Support at European Resuscitation Council.

Други занимания:

  • четене
  • доброволец на Български младежки червен кърст
  • член на Университетски аварийно-спасителен отряд

ОЩЕ ЗА ИНСТРУКТОРИТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Явор Калоянов - инструктор по първа помощ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги