Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ на работното място

първа помощ на работното място

първа помощ на работното място
Обучението по първа помощ на работното място е част от задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Със своите съвременни курсове и високо ефективни методи на обучение FirstAidbg.com помага на своите клиенти да спечелят няколко ключови предимства:

  • Ефективното обучение по първа помощ доказано намалява не само последствията от инцидентите, но и самия риск от възникването им.
  • Във всеки един аспект  – както морален, така и финансов, инвестицията в обучението по първа помощ многократно се изплаща, дори при намаляване на последствията върху пострадалите при малки инциденти. При сериозни инциденти или животозастрашаващи травми, тя може да има решаващо значение за последствията върху работодателя.
  • Проучванията показват, че като пряко следствие от оказаната на пострадалия първа помощ значимо може да бъде намален броя на изгубените работни дни за работодателя.
  • За корпоративни клиенти, екипа на FirstAidbg.com  предлага индивидуална програма за обучение съобразена, както с рисковете на дейността, така и с възможностите на клиента. Модулната структура на курсовете позволява гъвкаво разпределение във времето и минимално откъсване на служителите от работния процес.
  • FirstAidbg.com  предлага инструкции за оказване на първа помощ,  презентации, тестове, комплексни учения с елементи от противопожарна безопасност, евакуационния план, оказване на първа помощ и др.
  • Провеждане на курсове по първа помощ на български и английски език.
  • Съвременни методи на обучение, периодична актуализация на курсовете в съответствие с европейските стандарти, използване на  презентации, интерактивни методи и специализирана екипировка, включваща манекени, тренажори, дегизация на наранявания и много др.
  • Сертификат за преминато обучение за всеки курсист, както и групов сертификат за работодателя на български или английски език.
  • Обратна връзка, отразяваща организацията и провеждането на всеки курс, включваща писмен отчет, коментари и оценка на участниците, препоръки от инструкторския екип и пълния набор учебни материали, и снимков материал от обучението в електронен формат.
  • FirstAidbg.com  е авторитетен и надежден партньор с над 1000 обучени в курсове за оказване на първа помощ на работното място. Много голяма част от тях остават наши постоянни клиенти.

 

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ИЗБЕРЕТЕ ДРУГ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги