Първа помощ - FirstAidbg

Корпоративни курсове по първа помощ

Обучението по първа помощ на работното място е част от задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обученията могат да бъдат модифицирани, според изискванията на клиента, така че да отговарят максимално на неговите нужди. Екипът ни може да разработи конкретно за вас курс по първа помощ, съответстващ на вашите изисквания. Можем да съобразим всички параметри на курса – продължителност, обем, теми, разпределение във времето, брой участници и брой инструктори и др.

Практическите ни упражнения могат да бъдат проведени и под формата на тренинги за работа в екип. Това предоставя атрактивен и нетрадиционен начин за сработване на участниците. Предлагаме и възможност за включване на практически модул в проиграването на годишната учебна евакуация.

За запитване


Ключови предимства


Със своите съвременни курсове по първа помощ на работното място и високо ефективни методи на обучение Училище по първа помощ на FirstAidbg.com помага на своите клиенти да спечелят няколко ключови предимства:

  • Ефективното обучение по първа помощ доказано намалява не само последствията от инцидентите, но и самия риск от възникването им.
  • Във всеки един аспект  – както морален, така и финансов, инвестицията в обучението по първа помощ многократно се изплаща, дори при намаляване на последствията върху пострадалите при малки инциденти. При сериозни инциденти или животозастрашаващи травми, тя може да има решаващо значение за последствията върху работодателя.
  • Проучванията показват, че като пряко следствие от оказаната на пострадалия първа помощ значимо може да бъде намален броя на изгубените работни дни за работодателя.
  • За корпоративни клиенти, екипа на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com  предлага програма за обучение съобразена, както с рисковете на дейността, така и с възможностите на клиента. Модулната структура на курсовете позволява гъвкаво разпределение във времето и минимално откъсване на служителите от работния процес.
  • Предлагаме възможност за провеждане на курсовете по първа помощ на български и английски език.
  • Прилагаме с.временни методи на обучение и периодично актуализираме курсовете в съответствие с европейските стандарти. Използваме презентации, интерактивни методи и специализирана екипировка, включваща манекени, тренажори, дегизация на наранявания и др.
  • Всеки курсист получава сертификат за преминато обучение, а работодателя – групов сертификат, на български или английски език.

Видове корпоративни курсове по първа помощ


ОНЛАЙН КУРСОВЕ


Онлайн първа помощ на работа

Курс по първа помощ

Модел: Онлайн на работа
Цена: 806.00лв. с ддс
Разгледай
Онлайн опреснителен

Курс по първа помощ

Модел: Онлайн опреснителен
Цена: 648.00лв. с ддс
Разгледай
Онлайн корпоративен за деца

Курс по първа помощ

Модел: Онлайн работа с деца
Цена: 806.00лв. с ддс
Разгледай
Онлайн курс за бедствия

Курс по първа помощ

Модел: Онлайн при бедствия
Цена: 720.00лв. с ддс
Разгледай
Онлайн при сърдечен арест

Курс по първа помощ

Модел: Онлайн въвеждащ
Цена: 720.00лв. с ддс
Разгледай

НА РАБОТНОТО МЯСТО


Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: Животозастрашаващи
Цена: 806.00 лв. с ддс
Разгледай
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: Упражнение
Цена: 648.00 лв. с ддс
Разгледай

ЗА РАБОТЕЩИ С ДЕЦА


Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: Животозастрашаващи
Цена: 806.00 лв. с ддс
Разгледай
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: За педагози
Цена: 72.00 лв. с ддс
Разгледай

КПР и АВД


Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: КПР и АВД
Цена: 900.00 лв. с ддс
Разгледай
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове

Курс по първа помощ

Модел: Basic Life Support
Цена: 135.00 лв. с ддс
Разгледай

Нашите инструктори
Наръчници по първа помощ
Курсове за индивидуални клиенти
Записване за курс

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги