Първа помощ - FirstAidbg

Корпоративни онлайн курсове по първа помощ


Нашите инструктори
Присъствени курсове за индивидуални клиенти
Присъствени курсове за корпоративни клиенти
Записване за курс

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги