Първа помощ - FirstAidbg

За участниците в курсовете по първа помощ

курс по първа помощ

курс по първа помощКурсовете по първа помощ на FirstAidbg.com са насочени към хора, които нямат медицинско образование или подготовка. Техниките и правилата  за оказване на първа помощ са разработени от международни организации от медици, работещи в областта на първата помощ, но са предназначени за хора без медицински познания и опит.

Курсовете се провеждат в групи от 12-15 души с 2-ма или 3-ма инструктори. Всеки от участниците получава пълен набор материали за оказване на първа помощ, с които да работи. По време на практическите занимания се работи в малки групи с отделен инструктор и отделен манекен за обдишване и извънгръдни притискания. Не се прави компромис с безопасността и здравето на курсистите и всички лични предпазни средства – от ръкавиците до консумативите на манекените за изкуствено дишане са индивидуални и за еднократна употреба.

Всеки участник получава комплект печатни материали, които може да използва по време на обучението и на по-късен етап за самоподготовка, както и сертификат за преминатото обучение на български или английски език.

Като допълнителен елемент в обученията, ние стимулираме работата в екип и обучаваме курсистите ни да могат да оказват първа помощ, както когато са сами, така и в случаите, в които са заедно с друг обучен човек.
ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги