Първа помощ - FirstAidbg

Basic Life Support

Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове
Първа помощ FirstAidbg - курсове, аптечки, манекени, пунктове
Модел: Basic Life Support
Код: Курс
Цена: 135.00лв. с ддс

КУРС ПО BLS / AED на ERC (Европейски съвет по ресусцитация) за придобиване на Европейски сертификат /самоподготовка + 5 учебни часа = 1/2 ден/

Курсовете на ERC за BLS /AED се провеждат от сертифицирани инструктори и се изпълняват по един и същи начин в целия свят.
Обучението по BLS и AED е интерактивен процес, който изисква както знания, така и практически умения. Част от тези знания и някои умения могат да бъдат получени чрез самообучение и онлайн обучение. Участниците трябва успешно да преминат самоподготовка в онлайн виртуална платформа на ERC.

Уменията за BLS са фундаментални за сърдечно-белодробната ресусцитация. Компетентността за BLS е задължително изискване за записване за всички курсове на по-високо ниво на ERC.

Присъствената част на курса се състои от индивидуални и екипни практически упражнения върху манекен и с тренажор на АВД и се провеждат по утвърдена методика на ERC. Всеки участник получава индивидуално внимание от квалифициран инструктор за изграждане на правилни умения.

Цената е за 1 човек в група до 8 души с 2 инструктори.

Няма специфични изисквания и възрастови ограничения за записване на този курс по BLS / AED на ERC. Базовата част на курса е една и съща за хора с и без медицинско образование.

Обучението завършва с тест. Успешно завършилите получават международно признат сертификат.

Изпрати запитване


Съдържание на курса по BLS

  • Самоподготовка във виртуална платформа със статии, видеосценарии и тестове.
  • Разпознаване и първа помощ при сърдечен арест.
  • Качествена кардио-пулмонална ресусцитация (КПР) с текуща обратна връзка от инструктор
  • Автоматична външна дефибрилация (АВД) с текуща обратна връзка от инструктор и АВД
  • КПР и АВД в екип
  • Допълнителни въпроси, свързани с АВД
  • Тест

Изпрати запитване


Свързани продукти

Аптечка за търговски обект модел Профи

Аптечка

Модел: Профи
Цена: 90.00лв. с ддс
Разгледай
инструкция за първа помощ

Инструкция

Модел: за работно място
Цена: 10.80лв. с ддс
Разгледай
Дефибрилатор Powerheart G5 на ZOLL е най-добрият АВД на пазара

АВД

Модел: Powerheart G5
Цена: 4746.00лв. с ддс
Разгледай

Предстоящи курсове по първа помощ
Курсове за индивидуални клиенти
Курсове за корпоративни клиенти
Записване за курс

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги