Първа помощ - FirstAidbg

Basic Life Support

basic life support bls / aed

basic life support bls / aedКурс по BLS / AED на ERC (Европейски съвет по ресусцитация) за придобиване на Европейски сертификат – 5 учебни часа = 1/2 ден

BLS и използването на автоматичен външен дефибрилатор (AED) са първите мерки за оказване на помощ на човек със сърдечен арест. Курсовете на ERC за BLS /AED се провеждат от сертифицирани инструктори.
Обучението по BLS и AED е интерактивен процес, който изисква както знания, така и практически умения. Част от тези знания и някои умения могат да бъдат получени чрез самообучение и онлайн обучение.

Уменията за BLS са фундаментални за сърдечно-белодробната реанимация. Компетентността за BLS е задължително изискване за записване за всички курсове на по-високо ниво на ERC.

Няма специфични изисквания и възрастови ограничения за записване на този курс.

Валидността на сертификата е 3 години.

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги