Първа помощ - FirstAidbg

Подложки с ICPR за Powerheart G5

Подложки за дефибрилация с ICPR
Подложки за дефибрилация с ICPR
Модел: Powerheart G5
Код: Подложки с ICPR
Цена: 498.00лв. с ддс

Подложки за дефибрилация с ICPR за автоматичен външен дефибрилатор Powerheart G5, предназначени за дефибрилация на сърцето при внезапен сърдечен арест и в комплект с допълнително устройство за обратна връзка за КПР. Уредът за обратна връзка за качеството на КПР Intellisense™ CPR Feedback комбинира корекции на честотата, дълбочината на притискане и отпускане, съгласно насоките на ЕСР и АСА от 2015 г.

Подложките за дефибрилация се съхраняват предварително свързани с АВД. АВД автоматично идентифицира подложките, свързани с него, и устройството ICPR.

Използвайки патентованата технология Rescue Ready® и вградените схеми, подложките за дефибрилация Intellisense комуникират директно с дефибрилатора Powerheart G5 за обмяна на информация за наличност, функционалност, тип пострадал, енергията и КПР протокола, срока на годност на подложките и друга важна информация.

Технически данни за Powerheart G5
Powerheart G5 с гласови инструкции на български език
Powerheart G5 за професионални спасители и спешни служби
Powerheart G5 на работни или обществени места

Сравнете с другите АВД на ZOLL

Поръчай

допълнителна информация

  • Подложки за дефибрилация с ICPR са за пациенти на възраст над 8 години или над 25 кг.
  • Предназначени за краткосрочна употреба (<8 часа).
  • Неполяризирани, могат да се разменят.
  • Срокът на годност е 2 години и е посочен на опаковката. Препоръчва се поддържането на втори комплект, в случай на възникване на нова спешна ситуация.
  • Подложките се съхраняват предварително монтирани в Powerheart® G5, който автоматично следи срока на годност на подложките и дава сигнал при наближаване на крайната дата.
  • За еднократна употреба.
  • Устройството за обратна връзка за КПР е предварително свързано с електродите.
  • Гласови и текстови инструкции с двуезичен режим, съгласувани с най-новите насоки за КПР на ERC и AHA.
  • Контрол на дълбочината и скоростта на притискане.

Свързани продукти

Дефибрилатор Powerheart G5 на ZOLL е най-добрият АВД на пазара

АВД

Модел: Powerheart G5
Цена: 4746.00лв. с ддс
Разгледай

Аптечка

Модел: Шкаф
Цена: 78.00лв. с ддс
Разгледай
инструкция за първа помощ

Инструкция

Модел: за работно място
Цена: 10.80лв. с ддс
Разгледай

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги