Първа помощ - FirstAidbg

Аптечка за офис

Модел: Офис
Код: A005
Цена: 36.00лв. с ддс

Удобна и компактна чанта за първа помощ на работното място.
Съдържа съвременни средства за първа помощ – лични предпазни средства (маска за обдишване, ръкавици), превързочни средства, кърпички за почистване на рани и други. Съобразно приетите европейски норми НЕ съдържа медикаменти (виж Съдържаниe). Размер 23 х 23 х 10 см.
Поръчай

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги