Първа помощ - FirstAidbg

Учебна подложка за КПР

Модел: FirstAidbg
Код: M014
Цена: 132.00лв. с ддс

Учебна подложка за обучение по първа помощ при безсъзнание с дишане и без дишане. За поставяне на земята под манекена за КПР. Ясно обозначена последователност от действия за улеснение на обучавания. Материал – винил, размер – 100 х 150 см.

Алгоритмите са изготвени от FirstAidbg.com в съответствие с Насоките за първа помощ на Европейския съвет по ресусцитация от 2015 г.

Поръчай

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги