Първа помощ - FirstAidbg

Инструкция по първа помощ за работно място

инструкция за първа помощ

инструкция за първа помощ
Модел: за работно място
Код: И001
Цена: 10.80лв. с ддс

Инструкция за оказване на първа помощ при животозастрашаващи инциденти.
Базирана на утвърдените правила за оказване на първа помощ в България и съвременните насоки на Европейския съвет по ресусцитация и др. водещи в областта организации и институции по света.
Формат А3, цветна, ламинирана.
Подходяща за поставяне на видно място в допълнение към аптечката за първа помощ на работното място, обществени места и транспортни средства за повече пътници.

Поръчай

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги