Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ при животозастрашаващи инциденти

Първа помощ при животозастрашаващи инциденти в Наръчник по първа помощ на FirstAidbg.com е основна категория теми за разпознаване и действие при инциденти.

Онлайн наръчник по първа помощ на FirstAidbg.com съдържа основни знания за разпознаване и действие при животозастрашаващи инциденти, наранявания и спешни състояния.

Наръчникът е съставен от едни от най-добрите специалисти по първа помощ в България.

Всички описани действия се основават на наука и са съгласно последните насоките на Европейския съвет по ресусцитация и други авторитетни източници. Информацията се допълва и актуализира регулярно, така че във всеки момент да отразява най-актуалното от света на първата помощ.

Наръчникът по първа помощ на FirstAidbg.com е предназначен за свободно използване с цел широко разпространение на достоверна информация за първа помощ.

Наръчникът е структуриран в четири основни категории, в които са разпределени съответните теми:

  • Принципи на първата помощ: Какво е първа долекарска помощ. Спасителна верига. Спешни телефонни номера. Аптечка за първа помощ
  • Животозастрашаващи инциденти: Сърдечен арест и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. Безсъзнание. Задавяне. Силно кръвотечение и шок. Анафилактичен шок.
  • Първа помощ при спешни състояния: Инфаркт. Инсулт
  • Първа помощ при травми: Рани. Кръш синдром.

 

първа помощ при анафилактичен шок

Първа помощ при анафилактичен шок

Бързото разпознаване и адекватна първа помощ при анафилактичен шок са животоспасяващи действия. Анафилактичният шок възниква при контакт със субстанции, към които пострадалият е силно алергичен. В следствие на действието на антигените, тялото увеличава производството на антитялото имуноглуболин Е, при което се отделя хистамин – опасно химическо вещество, на което се дължат сърбежът, подуването и зачервяването….

първа помощ при силно кръвотечение

Първа помощ при силно кръвотечение

Бързото разпознаване и първа помощ при силно кръвотечение са животоспасяващи действия. Силните кръвотечения настъпват при увреждане на големи или много кръвоносни съдове. При нараняване на големи артерии или вени, за много кратко време се губи голямо количество кръв и настъпва шок.За нормалната функция на организма е необходимо определено количество кръв, която циркулира в него и…

първа помощ при задавяне

Първа помощ при задавяне

Бързо разпознаване и първа помощ при задавяне дават по-голям шанс на човек да оцелее и да се възстанови още на момента. Запушване на дихателните пътища (задавяне) настъпва, когато предмет или храна попадне в дихателната тръба и възпрепятства преминаването на въздух. Запушването може да бъде частично или пълно, като в следствие на пълно запушване на дихателните…

автоматична външна дефибрилация

Първа помощ с АВД

Първа помощ с АВД (автоматичен външен дефибрилатор) е животоспасяваща мярка при сърдечен арест. Бързото започване на КПР и ранната дефибрилация увеличават шансовете на пострадал с внезапна сърдечна смърт 50-70 %!!! Автоматичният външен дефибрилатор (АВД) е портативен електронен апарат, който може да открие потенциално опасни нарушения в сърдечния ритъм и чрез прилагане на електрически импулс да…

първа помощ при сърдечен арест

Първа помощ при сърдечен арест

Бързо разпознаване и първа помощ при сърдечен арест са единственият шанс на пострадал да оцелее до пристигане на линейката. Нормалните функции на организма се характеризират с:Съзнание – човек е адекватен, ориентиран за време, място и личност;Дишане – 12-20 /мин.;Пулс – 60-100 / мин. Сърдечният арест (внезапно спиране на сърцето) е една от най-честите причини за…

първа помощ при безсъзнание

Първа помощ при безсъзнание

Бързото разпознаване и правилната първа помощ при безсъзнание са животоспасяващи действия. Състоянието на безсъзнание може да бъде причинено от редица фактори – шок, травма на главата или гръбначния стълб, силна болка, епилептичен припадък и т.н.Езикът е мускулест орган, който при безсъзнание се отпуска и коренът му пропада навътре в дихателните пътища, като ги запушва и…

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги