Първа помощ - FirstAidbg

Принципи на първата помощ

Принципи на първата помощ в Наръчник по първа помощ на FirstAidbg.com е категория теми за запознаване с основните понятия, поведение и екипировка за първа помощ.

Онлайн наръчник по първа помощ на FirstAidbg.com съдържа основни знания за разпознаване и действие при животозастрашаващи инциденти, наранявания и спешни състояния.

Наръчникът е съставен от едни от най-добрите специалисти по първа помощ в България.

Всички описани действия се основават на наука и са съгласно последните насоките на Европейския съвет по ресусцитация и други авторитетни източници. Информацията се допълва и актуализира регулярно, така че във всеки момент да отразява най-актуалното от света на първата помощ.

Наръчникът по първа помощ на FirstAidbg.com е предназначен за свободно използване с цел широко разпространение на достоверна информация за първа помощ.

Наръчникът е структуриран в четири основни категории, в които са разпределени съответните теми:

  • Принципи на първата помощ: Какво е първа долекарска помощ. Спасителна верига. Спешни телефонни номера. Аптечка за първа помощ
  • Първа помощ при животозастрашаващи инциденти: Сърдечен арест и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. Безсъзнание. Задавяне. Силно кръвотечение и шок. Анафилактичен шок.
  • Първа помощ при спешни състояния: Инфаркт. Инсулт
  • Първа помощ при травми: Рани. Кръш синдром.

Принципи на първата помощ в Наръчник по първа помощ онлайн е въвеждаща тема.

аптечка за първа помощ

Аптечка за първа помощ

Аптечка за първа помощ е нещо, което всеки трябва да има в случай на инцидент. Независимо дали инцидентът се случва у дома или на работното място или при спорт и дейности на открито, подготовката е от значение. Добрата аптечка за първа помощ е оборудвана с всичко необходимо за конкретното предназначение. Тя може да бъде лека…

спасителна верига за пърав помощ

Спасителна верига

Спасителна верига включва действията, които да се приложат при инцидент за запазване на живота и здравето на пострадалите и достигането и получаването на медицинска помощ. В зависимост от инцидента, спасителната верига може да изглежда различно. Общия вид на спасителна верига за оказване на помощ на тежко пострадал включва: Ориентирай се в обстановката! Прецени опасностите и…

първа помощ

Какво е първа долекарска помощ

Първа помощ Първа помощ (или както още се нарича, първа долекарска помощ или само долекарска помощ) са първите грижи за пострадал след инцидент. Първата помощ е последователност от прости животоспасяващи мерки, които всеки обикновен човек може да изпълни. Предпиетите действия за оказване на първа помощ нямат за цел и не могат да заместят намесата на…

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги