Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ при травми

Първа помощ при травми в Наръчник по първа помощ на FirstAidbg.com е основна категория теми за разпознаване и действие при инциденти.

Онлайн наръчник по първа помощ на FirstAidbg.com съдържа основни знания за разпознаване и действие при животозастрашаващи инциденти, наранявания и спешни състояния.

Наръчникът е съставен от едни от най-добрите специалисти по първа помощ в България.

Всички описани действия се основават на наука и са съгласно последните насоките на Европейския съвет по ресусцитация и други авторитетни източници. Информацията се допълва и актуализира регулярно, така че във всеки момент да отразява най-актуалното от света на първата помощ.

Наръчникът по първа помощ на FirstAidbg.com е предназначен за свободно използване с цел широко разпространение на достоверна информация за първа помощ.

Наръчникът е структуриран в четири основни категории, в които са разпределени съответните теми:

  • Принципи на първата помощ: Какво е първа долекарска помощ. Спасителна верига. Спешни телефонни номера. Аптечка за първа помощ
  • Първа помощ при животозастрашаващи инциденти: Сърдечен арест и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. Безсъзнание. Задавяне. Силно кръвотечение и шок. Анафилактичен шок.
  • Спешни състояния: Инфаркт. Инсулт
  • Първа помощ при травми: Рани. Кръш синдром.

първа помощ при ухапване от кърлеж

Първа помощ при ухапване от кърлеж

Навременното оказване на първа помощ при ухапване от кърлеж е важно за предотвратяване на усложнения от предаване на инфекции. В света има над 850 вида кърлежи, а в България обитават около 40 вида. Най-разпространени в Европа са Кафявият кучешки кърлеж по кучета и по-дребни домашни животни и Европейският пасищен кърлеж по едрите селскостопански и горски…

първа помощ при кръш синдром

Първа помощ при Кръш синдром

Бързото разпознаване и правилната първа помощ при Кръш синдром могат да спасят живота на пострадалия. Кръш синдром е състояние, което се причинява при продължително притискане на големи мускулни маси на крайниците, след като те бъдат освободени. Докато крайникът е притиснат, в мястото на нараняването се произвеждат киселини и електролити, най-вече калий, които при освобождаване се…

първа помощ при рани

Първа помощ при рани

Разпознаването и първа помощ при малки рани дават по-голям шанс на човек да се възстанови по-бързо и без усложнения. Раните могат да бъдат причинени от различни механични (порезни, контузни, разкъсни, огнестрелни, ухапвания и ужилвания), физични (изгаряния, измръзвания), или химични агенти (химически изгаряния). Основни опасности за организма представляват голямата кръвозагуба при нараняване на кръвоносни съдове, както…

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги