Първа помощ - FirstAidbg

Актуализация на обстоятелствата в пандемията COVID-19

политика срещу Covid-19
Covid-19 политика на FirstAidbg.com

FirstAidbg.com текущо следи развитието на пандемията COVID-19 и предприема мерки за защита на служителите, посетителите и клиентите си. Текущо извършваме актуализация на обстоятелствата в пандемията COVID-19 и коригираме начина си на работа, ако това се налага.

Основен приоритет на компанията е да допринесе за глобалните усилия за ограничаване и премахване на новия коронавирус. В резултат на това в момента голяма част от нашите дейности се извършват от разстояние и при строго спазване на въведените към момента противоепидемични мерки, както и добрите практики, възприети в Европа и света.

Продължаваме да предлагаме редовните си услуги по доставка на аптечки, продукти и учебна екипировка за първа помощ; доставка на автоматични външни дефибрилатори (АВД) и внедряване на програми за ранна дефибрилация на работно място; провеждане на обучения по първа помощ; комплексно управление на процесите по ЗБУТ и осигуряване на пунктове и екипи за първа помощ на мероприятия. Предвид тежестта на ситуацията, стремим се да изпълняваме всички услуги без забавяне от наша страна. Въпреки това, в извънредни случаи, ние или наши партньори в обслужването могат да изпитват закъснения.


Курсове по първа помощ

В настоящата пандемична обстановка провеждаме голяма част от курсовете по първа помощ онлайн, но с пълна гаранция за качеството. Всички онлайн курсове продължават да се изпълняват с двама квалифицирани инструктори на живо; в ограничена група за по-добър контакт с участниците и по утвърдена методика за обучение по първа помощ. Курсовете се провеждат в собствена виртуална класна стая. Платформата е адаптирана и снабдена с всички необходими технологични ресурси за съвременно обучение по първа помощ.

политика срещу Covid-19

При провеждане на присъствени обучения по първа помощ се спазват всички въведени към момента противоепидемични мерки, както и добрите практики и правила на Европейския съвет по ресусцитация. Курсовете се провеждат в групи до 6 души с 2 инструктори. Всеки участник работи с индивидуален манекен за първа помощ, дезинфекциран и обслужен с еднократни консумативи. При провеждане на обучението в залата на Училище по първа помощ, се извършва първоначален контрол на телесната температура и здравословното състояние на участниците и инструкторите. Не се допускат участници и инструктори, които проявяват признаци и симптоми на вирусно заболяване. Извършва се текуща дезинфекция на горещи точки; поддържа се възприетата дистанция и за всички участници и инструктори се осигуряват необходимите ЛПС – предпазни маски, шлемове, ръкавици, дезинфектанти. В залата са поставени информационни табла и указателни табели.

Във всички наши курсове обучаваме участниците, как правилно да поставят, свалят и изхвърлят ЛПС. Обучението включва КПР и първа помощ в ситуация на Covid-19.


Доставка на аптечки, продукти и учебна екипировка за първа помощ и АВД

Доставката на всички стоки се извършва с партньорска куриерска компания. При необходимост от извършване на доставка на наши стоки директно на място при клиент, доставчикът от наша страна спазва въведените към момента противоепидемични мерки, както и вътрешно фирмения план за действие при Covid-19 на клиента. Извършваме текуща актуализация на обстоятелствата в пандемията COVID-19 и ще и коригираме начина си на работа, ако това се налага.


Комплексно управление на процесите по ЗБУТ, внедряване на програми за ранна дефибрилация на работно място, осигуряване на пунктове и екипи за първа помощ на мероприятия, консултантски услуги и др.

В настоящата пандемична обстановка, голяма част от дейностите по предлаганите от нас услуги се извършват от разстояние. Нашите експерти предоставят консултации и срещи онлайн на живо в собствена виртуална платформа, адаптирана и снабдена с всички необходими технологични ресурси. При необходимост от извършване на посещения, консултации и срещи присъствено в офис на клиент, експертите ни строго спазват въведените към момента противоепидемични мерки, както и вътрешно фирмения план за действие при Covid-19 на клиента.

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги