Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ при безсъзнание

първа помощ безсъзнание

първа помощ безсъзнаниеСъстоянието на безсъзнание може да бъде причинено от редица фактори – шок, травма на главата или гръбначния стълб, силна болка, епилептичен припадък и т.н.
Езикът е мускулест орган, който при безсъзнание се отпуска и коренът му пропада навътре в дихателните пътища, като ги запушва и предизвика задушаване – “гълтане на езика”. Човек в безсъзнание, който лежи на гръб може много бързо да се задуши от аспирирани повърнати материи и поради запушване на дихателните пътища от отпуснатия навътре корен на езика.
 

 ПРИЗНАЦИ

  • пострадалият лежи неподвижно със затворени очи;
  • не реагира на болка и дразнение;
  • не отговаря на запитване.

 

ПЪРВА ПОМОЩ

  • опитай се да откриеш и отстраниш причината за безсъзнанието;
  • при липса на други наранявания, постави пострадалия в ССП и го завий с одеало;
  • позвъни на тел. 112!
  • проверявай периодично дали е в съзнание, дали диша и ако да, колко е пулсът му;
  • ако пострадалия спре да диша нормално, започни незабавно КПР.

Стабилно странично положение /ССП/ се нарича позата, в която се поставя пострадал в безсъзнание или с нарушено съзнание и опасност от повръщане. Пострадалият се поставя легнал стабилно настрани с леко отведена назад глава и отворена уста, като по този начин се осигурява проходимост на дихателните пътища и се намалява опасността от вдишване на повърнати материи и др. Поставянето в ССП се извършва много внимателно за да се предпази пострадалия от допълнителни увреждания /най-вече от усукване на гръбначния стълб/.
 
ОЩЕ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги