Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ при рани

първа помощ рани

първа помощ раниРаните могат да бъдат причинени от различни механични (порезни, контузни, разкъсни, огнестрелни, ухапвания и ожилвания), физични (изгаряния, измръзвания), или химични агенти (химически изгаряния). Основни опасности за организма представляват голямата кръвозагуба при нараняване на кръвоносни съдове, както и евентуалната инфекция, дължаща се на проникване на микроби в раната. Ако не се вземат необходимите мерки за да се защити организма, двата фактора могат да доведат до шок.

ПРИЗНАЦИ

  • разкъсана кожа и подкожни тъкани;
  • кръвотечение;
  • почервеняване и/или посиняване на мястото на нараняването;
  • болка.

 

ПЪРВА ПОМОЩ

  • постави пострадалия да седне в удобна поза;
  • постави предпазни ръкавици и пази раната от замърсяване;
  • измий раната с течаща вода и сапун, а ако не разполагаш, почисти я с почистващ разтвор за рани;
  • постави защитна лепенка или превръзка, така че раната да остане недостъпна за микроби от външната среда;
  • периодично проверявай за признаци на инфекция;
  • при усложнения, потърси лекарска помощ.

При малки рани, обикновено кръвотечението е слабо и не представлява непосредствена опасност за живота и здравето на човека. По-сериозен проблем може да възникне при инфектиране на замърсена рана, което да доведе до състояние на обща инфекция на целия организъм и шок.

При увреждане на големи или много кръвоносни съдове, за кратко време организмът може да загуби значителни количества кръв, което да доведе до бързо влошаване на общото състояние на пострадалия. Животоспасяваща мярка е спирането на силно кръвотечение.
 
ОЩЕ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги