Първа помощ - FirstAidbg

Курсове и обучения по първа помощ

курсове по първа помощ

kurs2FirstAidbg.com провежда съвременни курсове, тренинги и обучения по първа помощ за корпоративни и индивидуални клиенти. Обученията са структурирани в няколко типови курса, които могат да бъдат модифицирани, според изискванията на клиента, така че да отговарят максимално на неговите нужди.

Екипът ни може да разработи конкретно за вас курс по първа помощ, съответстващ на вашите изисквания, като можем да проявим гъвкавост по отношение на почти всички параметри на курса – продължителност, обем, теми, разпределение във времето, брой участници и брой инструктори и др.

Практическите ни тренинги могат да бъдат проведени и под формата на тренинги за работа в екип, като предоставят атрактивен и нетрадиционен начин за сработване на участниците. За повече информация вижте нашите курсове по първа помощ.

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги