Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ при липса на нормално дишане

първа помощ без дишане

Нормалните функции на организма се характеризират с:
първа помощ без дишанеСъзнание – човек е адекватен, ориентиран за време, място и личност;
Дишане – 12-20 /мин.;
Пулс – 60-100 / мин.
Най-честата причина за внезапна сърдечна смърт е сърдечния удар (инфаркт).
 

ПРИЗНАЦИ

 • безсъзнание и агонално дишане;
 • липса на дишане;
 • липса на кръвообращение.

 

ПЪРВА ПОМОЩ

(Съгласно Насоки 2015 за КПР на Европейския съвет за реанимация ERC и Американската асоциация по сърдечни заболявания AHA)

 • осигури безопасност;
 • осъществи контакт;
 • ако не реагира, извикай за помощ;
 • осигури проходимост на дих. пътища и провери за дишане;
 • ако не диша нормално, позвъни на тел. 112!
 • направи 30 извънгръдни притискания с дълбочина около 5 до 6 см и честота около 100-120/ мин. в средата на гърдите;
 • направи 2 вдухвания с нормално количество въздух за около 1 сек. до нормално повдигане на гърдите;
 • продължи 30:2 до възстановяване на дишането, пристигане на СМП или изтощение (при възможност се разменяй с друг обучен да оказва първа помощ на всеки 2 мин.)

Важни факти:
Въздухът съдържа 21 % кислород, от който тялото използва само 4-5%!
Когато сърцето спре, дишането спира почти веднага след това! Когато дишането спре, сърцето може да работи още до няколко минути!
След 3 мин. без кислород мозъчните клетки започват да загиват!
Бързото започване на КПР и ранната дефибрилация увеличават шансовете на пострадал с внезапна сърдечна смърт с повече от 60 %!!!

 
ОЩЕ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги