Първа помощ - FirstAidbg

Принципи на първата помощ

аптечка домашна

Аптечка за първа помощ

FirstAidbg.com може да ви предложи готови варианти на аптечка за първа помощ, както и оборудване на аптечки по индивидуален проект. Примерно съдържание: Марля (различен размер) – 2 бр. Бинт (различен размер) – 3 бр. Триъгълна кърпа – 2 бр. Памук – 25 гр Предпазни ръкавици – 4 бр. Предпазна маска за обдишване – 2 бр….

спасителна верига първа помощ

Спасителна верига

Ориентирай се в обстановката! Прецени опасностите и осигури безопасност за себе си и за пострадалите. Определи състоянието на пострадалите и окажи помощ на тези без дишане, със силни кръвотечения или шок. Обади се на тел. 112 и информирай, каде се е случил инцидента, какво точно е станало, колко са пострадалите и какво е състоянието им….

първа долекарска помощ

Какво е първа долекарска помощ

Първа помощ (или както още се нарича, първа долекарска помощ или само долекарска помощ) е последователност от прости животоспасяващи мерки, които всеки обикновен човек може да изпълни. Предпиетите действия за оказване на първа помощ нямат за цел и не могат да заместят намесата на лекар, те само помагат да се стабилизира и облекчи състоянието на…

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги