Първа помощ - FirstAidbg

Първа помощ при травми

първа помощ кръш синдром

Първа помощ при Кръш синдром

Кръш синдром е състояние, което се причинява при продължително притискане на големи мускулни маси на крайниците, след като те бъдат освободени. Докато крайникът е притиснат, в мястото на нараняването се произвеждат киселини и електролити, най-вече калий, които при освобождаване се пренасят от кръвта към сърцето, увреждат бъбреците и предизвикват отравяне. При притискането на крайника, също…

първа помощ рани

Първа помощ при рани

Раните могат да бъдат причинени от различни механични (порезни, контузни, разкъсни, огнестрелни, ухапвания и ожилвания), физични (изгаряния, измръзвания), или химични агенти (химически изгаряния). Основни опасности за организма представляват голямата кръвозагуба при нараняване на кръвоносни съдове, както и евентуалната инфекция, дължаща се на проникване на микроби в раната. Ако не се вземат необходимите мерки за да…

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги