Първа помощ - FirstAidbg

За инструкторите по първа помощ

инструктори по първа помощ

инструктор първа помощ
Инструкторите на FirstAidbg.com са с дългогодишен опит в обучението по първа помощ и притежават сертификати за инструктори по първа помощ към авторитетни международни институции. Те са преминали подготовка в България и Европа, участват в множество международни форуми за обмяна на опит и непрекъснато поддържат актуално своето ниво на знания и умения, съобразно възприетите европейски стандарти за обучение по първа помощ.

Инструктори на FirstAidbg.com притежават сертификати за:

  • Инструктор по Първа помощ при спиране на сърцето и Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор (АВД) към Европейския съвет по ресусцитация (ERC).
  • Инструктор и изпитващ по първа помощ.
  • Инструктор по Първа помощ на работното място.

Инструктори на FirstAidbg.com са дългогодишни членове на Университетския Аварийно-спасителен отряд и доброволните спасителни екипи на Българския Червен кръст, многократни участници в Европейското състезание по първа помощ, с множество престижни класирания, включително и първо място през 2013 г. в Австрия.

 

ОЩЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги