Първа помощ - FirstAidbg

Наръчник по първа помощ

Онлайн наръчник по първа помощ на FirstAidbg.com съдържа основни знания за разпознаване и действие при животозастрашаващи инциденти, наранявания и спешни състояния.

Наръчникът е съставен от едни от най-добрите специалисти по първа помощ в България.

Всички описани действия се основават на наука и са съгласно последните насоките на Европейския съвет по ресусцитация и други авторитетни източници. Информацията се допълва и актуализира регулярно, така че във всеки момент да отразява най-актуалното от света на първата помощ.

Наръчникът по първа помощ на FirstAidbg.com е предназначен за свободно използване с цел широко разпространение на достоверна информация за първа помощ.

Наръчникът е структуриран в четири основни категории, в които са разпределени съответните теми:

  • Принципи на първата помощ: Какво е първа долекарска помощ. Спасителна верига. Спешни телефонни номера. Аптечка за първа помощ
  • Първа помощ при животозастрашаващи инциденти: Сърдечен арест и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. Безсъзнание. Задавяне. Силно кръвотечение и шок. Анафилактичен шок.
  • Първа помощ при спешни състояния: Инфаркт. Инсулт
  • Първа помощ при травми: Рани. Кръш синдром.

първа помощ при ухапване от кърлеж

Първа помощ при ухапване от кърлеж

Навременното оказване на първа помощ при ухапване от кърлеж е важно за предотвратяване на усложнения от предаване на инфекции. В света има над 850 вида кърлежи, а в България обитават около 40 вида. Най-разпространени в Европа са Кафявият кучешки кърлеж по кучета и по-дребни домашни животни и Европейският пасищен кърлеж по едрите селскостопански и горски…

първа помощ при инсулт

Първа помощ при инсулт

Бързо разпознаване и първа помощ при инсулт дават по-голям шанс на човек да оцелее и да се възстанови, за да води нормален живот. Повечето от инсултите се причиняват от запушване на кръвоносен съд в мозъка, което възпрепятства достъпа на кръв и кислород до някоя от неговите части. Това води до временна или постоянна загуба на…

първа помощ при инфаркт

Първа помощ при инфаркт

Навременното разпознаване и първа помощ при инфаркт увеличават шансовете на пострадалия да оцелее и да се лекува ефективно. Инфарктът се дължи на запушване или спукване на кръвоносен съд и нарушаване на кръвоснабдяването на област от сърдечния мускул. Увреждането води до загиване на мускулна тъкан и нарушаване на сърдечния ритъм и постепенно спиране на сърцето. Инфарктът…

първа помощ при кръш синдром

Първа помощ при Кръш синдром

Бързото разпознаване и правилната първа помощ при Кръш синдром могат да спасят живота на пострадалия. Кръш синдром е състояние, което се причинява при продължително притискане на големи мускулни маси на крайниците, след като те бъдат освободени. Докато крайникът е притиснат, в мястото на нараняването се произвеждат киселини и електролити, най-вече калий, които при освобождаване се…

първа помощ при анафилактичен шок

Първа помощ при анафилактичен шок

Бързото разпознаване и адекватна първа помощ при анафилактичен шок са животоспасяващи действия. Анафилактичният шок възниква при контакт със субстанции, към които пострадалият е силно алергичен. В следствие на действието на антигените, тялото увеличава производството на антитялото имуноглуболин Е, при което се отделя хистамин – опасно химическо вещество, на което се дължат сърбежът, подуването и зачервяването….

първа помощ при силно кръвотечение

Първа помощ при силно кръвотечение

Бързото разпознаване и първа помощ при силно кръвотечение са животоспасяващи действия. Силните кръвотечения настъпват при увреждане на големи или много кръвоносни съдове. При нараняване на големи артерии или вени, за много кратко време се губи голямо количество кръв и настъпва шок.За нормалната функция на организма е необходимо определено количество кръв, която циркулира в него и…

първа помощ при рани

Първа помощ при рани

Разпознаването и първа помощ при малки рани дават по-голям шанс на човек да се възстанови по-бързо и без усложнения. Раните могат да бъдат причинени от различни механични (порезни, контузни, разкъсни, огнестрелни, ухапвания и ужилвания), физични (изгаряния, измръзвания), или химични агенти (химически изгаряния). Основни опасности за организма представляват голямата кръвозагуба при нараняване на кръвоносни съдове, както…

първа помощ при задавяне

Първа помощ при задавяне

Бързо разпознаване и първа помощ при задавяне дават по-голям шанс на човек да оцелее и да се възстанови още на момента. Запушване на дихателните пътища (задавяне) настъпва, когато предмет или храна попадне в дихателната тръба и възпрепятства преминаването на въздух. Запушването може да бъде частично или пълно, като в следствие на пълно запушване на дихателните…

автоматична външна дефибрилация

Първа помощ с АВД

Първа помощ с АВД (автоматичен външен дефибрилатор) е животоспасяваща мярка при сърдечен арест. Бързото започване на КПР и ранната дефибрилация увеличават шансовете на пострадал с внезапна сърдечна смърт 50-70 %!!! Автоматичният външен дефибрилатор (АВД) е портативен електронен апарат, който може да открие потенциално опасни нарушения в сърдечния ритъм и чрез прилагане на електрически импулс да…

първа помощ при сърдечен арест

Първа помощ при сърдечен арест

Бързо разпознаване и първа помощ при сърдечен арест са единственият шанс на пострадал да оцелее до пристигане на линейката. Нормалните функции на организма се характеризират с:Съзнание – човек е адекватен, ориентиран за време, място и личност;Дишане – 12-20 /мин.;Пулс – 60-100 / мин. Сърдечният арест (внезапно спиране на сърцето) е една от най-честите причини за…

първа помощ при безсъзнание

Първа помощ при безсъзнание

Бързото разпознаване и правилната първа помощ при безсъзнание са животоспасяващи действия. Състоянието на безсъзнание може да бъде причинено от редица фактори – шок, травма на главата или гръбначния стълб, силна болка, епилептичен припадък и т.н.Езикът е мускулест орган, който при безсъзнание се отпуска и коренът му пропада навътре в дихателните пътища, като ги запушва и…

аптечка за първа помощ

Аптечка за първа помощ

Аптечка за първа помощ е нещо, което всеки трябва да има в случай на инцидент. Независимо дали инцидентът се случва у дома или на работното място или при спорт и дейности на открито, подготовката е от значение. Добрата аптечка за първа помощ е оборудвана с всичко необходимо за конкретното предназначение. Тя може да бъде лека…

спасителна верига за пърав помощ

Спасителна верига

Спасителна верига включва действията, които да се приложат при инцидент за запазване на живота и здравето на пострадалите и достигането и получаването на медицинска помощ. В зависимост от инцидента, спасителната верига може да изглежда различно. Общия вид на спасителна верига за оказване на помощ на тежко пострадал включва: Ориентирай се в обстановката! Прецени опасностите и…

първа помощ

Какво е първа долекарска помощ

Първа помощ Първа помощ (или както още се нарича, първа долекарска помощ или само долекарска помощ) са първите грижи за пострадал след инцидент. Първата помощ е последователност от прости животоспасяващи мерки, които всеки обикновен човек може да изпълни. Предпиетите действия за оказване на първа помощ нямат за цел и не могат да заместят намесата на…

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги