Първа помощ - FirstAidbg

Наръчник по първа помощ

Онлайн наръчник по първа помощ на FirstAidbg.com съдържа основни знания за разпознаване и действие при животозастрашаващи инциденти, наранявания и спешни състояния.

Наръчникът е съставен от едни от най-добрите специалисти по първа помощ в България.

Всички описани действия се основават на наука и са съгласно последните насоките на Европейския съвет по ресусцитация и други авторитетни източници. Информацията се допълва и актуализира регулярно, така че във всеки момент да отразява най-актуалното от света на първата помощ.

Наръчникът по първа помощ на FirstAidbg.com е предназначен за свободно използване с цел широко разпространение на достоверна информация за първа помощ.

Наръчникът е структуриран в четири основни категории, в които са разпределени съответните теми:

  • Принципи на първата помощ: Какво е първа долекарска помощ. Спасителна верига. Спешни телефонни номера. Аптечка за първа помощ
  • Първа помощ при животозастрашаващи инциденти: Сърдечен арест и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. Безсъзнание. Задавяне. Силно кръвотечение и шок. Анафилактичен шок.
  • Първа помощ при спешни състояния: Инфаркт. Инсулт
  • Първа помощ при травми: Рани. Кръш синдром.

първа помощ при инфаркт

Първа помощ при инфаркт

Навременното разпознаване и първа помощ при инфаркт увеличават шансовете на пострадалия да оцелее и да се лекува ефективно. Инфарктът се дължи на запушване или спукване на кръвоносен съд и нарушаване…

първа помощ при кръш синдром

Първа помощ при Кръш синдром

Бързото разпознаване и правилната първа помощ при Кръш синдром могат да спасят живота на пострадалия. Кръш синдром е състояние, което се причинява при продължително притискане на големи мускулни маси на…

първа помощ при анафилактичен шок

Първа помощ при анафилактичен шок

Бързото разпознаване и адекватна първа помощ при анафилактичен шок са животоспасяващи действия. Анафилактичният шок възниква при контакт със субстанции, към които пострадалият е силно алергичен. В следствие на действието на…

първа помощ при силно кръвотечение

Първа помощ при силно кръвотечение

Бързото разпознаване и първа помощ при силно кръвотечение са животоспасяващи действия. Силните кръвотечения настъпват при увреждане на големи или много кръвоносни съдове. При нараняване на големи артерии или вени, за…

първа помощ при рани

Първа помощ при рани

Разпознаването и първа помощ при малки рани дават по-голям шанс на човек да се възстанови по-бързо и без усложнения. Раните могат да бъдат причинени от различни механични (порезни, контузни, разкъсни,…

автоматична външна дефибрилация

Първа помощ с АВД

Първа помощ с АВД (автоматичен външен дефибрилатор) е животоспасяваща мярка при сърдечен арест. Бързото започване на КПР и ранната дефибрилация увеличават шансовете на пострадал с внезапна сърдечна смърт 50-70 %!!!…

първа помощ при сърдечен арест

Първа помощ при сърдечен арест

Бързо разпознаване и първа помощ при сърдечен арест са единственият шанс на пострадал да оцелее до пристигане на линейката. Нормалните функции на организма се характеризират с:Съзнание – човек е адекватен,…

първа помощ при безсъзнание

Първа помощ при безсъзнание

Бързото разпознаване и правилната първа помощ при безсъзнание са животоспасяващи действия. Състоянието на безсъзнание може да бъде причинено от редица фактори – шок, травма на главата или гръбначния стълб, силна…

спасителна верига за пърав помощ

Спасителна верига

Спасителна верига включва действията, които да се приложат при инцидент за запазване на живота и здравето на пострадалите и достигането и получаването на медицинска помощ. В зависимост от инцидента, спасителната…

първа помощ

Какво е първа долекарска помощ

Първа помощ Първа помощ (или както още се нарича, първа долекарска помощ или само долекарска помощ) са първите грижи за пострадал след инцидент. Първата помощ е последователност от прости животоспасяващи…

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място,  първа помощ на бебета и деца, КПР и АВД, аптечки, дефибрилатори, продукти и услуги