Училище по първа помощ

Модерни и ефективни обучения по първа помощ на работното място, за родители, за педагогически специалисти, на открито и др., базирани на съвременните стандарти.

Решения за бизнеса

Комплексни услуги за осигуряване на здраве и безопасност на работни и публични места и по време на събития.

Продукти за първа помощ

Специализирани аптечки и продукти за първа помощ, автоматични външни дефибрилатори и учебна екипировка.

Училище по първа помощ

Обучение
Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Онлайн обучения
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори

Училище по първа помощ

Решения за бизнеса

Първа помощ на работното място

Разнообразни обучения и курсове по първа помощ при работа по утвърдена методика на авторитетни световни организации.

Управление на процесите по ЗБУТ

Комплексно управление на задължителните процедури по ЗЗБУТ и интегриране на вътрешно фирмени стандарти и политики.

Внедряване и управление на ПАД

Разработване и въвеждане на програми за автоматична дефибрилация на работното място като част от политиките по ЗБУТ.

Продукти за първа помощ

АВД

Официален представител на автоматични външни дефибрилатори на ZOLL Mеdical Corp., свързани продукти, обучение и цялостни решения за различни сектори.

Аптечки и консумативи

Аптечки за работното място, дома и свободното време, продукти и съвременни средства за спасяване, оборудване и поддръжка на аптечки по индивидуален проект.

Манекени и тренажори

Съвременна учебна екипировка, манекени, тренажори и макети. Изключителен дистрибутор на Prestan Products LLC и официален представител на Laerdal за България.