Първа помощ - FirstAidbg

Аптечка за първа помощ

аптечка домашна

аптечка домашнаFirstAidbg.com може да ви предложи готови варианти на аптечка за първа помощ, както и оборудване на аптечки по индивидуален проект.

Примерно съдържание:

Марля (различен размер) – 2 бр.

Бинт (различен размер) – 3 бр.

Триъгълна кърпа – 2 бр.

Памук – 25 гр

Предпазни ръкавици – 4 бр.

Предпазна маска за обдишване – 2 бр.

Почистващ разтвор за рани – 1 бр.

Активен въглен – 50 гр

Лейкопласт – 1 бр.

Санпласт – 1 бр.

Ножица – 1 бр.

Анатомична пинсета – 1 бр.

Ръководство по първа помощ – 1 бр.

 
ОЩЕ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ПЪРВА ПОМОЩ - курсове по първа помощ, първа помощ на работното място и първа помощ на бебета и деца, аптечки, продукти и услуги