Детска програма по първа помощ

Атрактивно обучение за деца от 7 до 12 год. в тематични модули.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ по първа помощ за ДЕЦА под формата на тематични събития, всяко по 4 учебни часа. Записването става отделно за всяко обявено събитие.

🧒🏻👧🏻 Подходящо за: Деца от 7 до 12 години, без предварителна подготовка

 Събитие: Първа помощ при инциденти със сърцето и кръвоносните съдове

🗞 Съдържание:

✅ КПР и АВД – Какво е нужно, за да си жив? – СЪРЦЕ, което да изпомпва кръвта. Какво включва и как функционира сърдечно-съдовата система? Нормално работещо сърце и нарушения. Кардио-пулмонарна ресусцитация – КПР. Автоматичен външен дефибрилатор – АВД.✅ Кръвотечения – Какво е нужно, за да си жив? – КРЪВ, която се движи в кръвоносните съдове. Как функционират кръвоносните съдове и кръвта? Колко кръв има в тялото? Колко е опасно да изгубим? Признаци на шок. Първа помощ при кръвотечение и шок. Първа помощ при рана с чуждо тяло.

👌 Предимства:

✅ Използване на печатни и видеоматериали, пъзели, игри, експерименти✅ Визуализация с макети и модели на човешко тяло✅ Работа с материали и средства за първа помощ✅ Практически упражнения върху манекени за първа помощ и тренажори на автоматичен външен дефибрилатор✅ Симулации във виртуална реалност

Събитие: Първа помощ при инциденти с дишането и спешни състояния

🗞 Съдържание:

✅ Дихателни пътища – Какво е нужно, за да си жив? – КИСЛОРОД. Какво включва и как функционира дихателната система? Как може да се запуши дихателната тръба? – БЕЗСЪЗНАНИЕ. Първа помощ при безсъзнание. ЗАДАВЯНЕ. Първа помощ при задавяне.✅ Какво е хронично заболяване? Първа помощ при спешни състояния. Как да разпознаем и как да окажем първа помощ при припадък, астматичен пристъп, диабетна криза, епилептичен гърч.

👌 Предимства:

✅ Използване на печатни и видеоматериали, пъзели, игри, експерименти✅ Визуализация с макети и модели на човешко тяло✅ Работа с материали и средства за първа помощ✅ Практически упражнения върху манекени и симулатори за първа помощ✅ Ролеви игри✅ Полезен подарък за всяко дете

Събитие: Първа помощ при наранявания

🗞 Съдържание:

✅ Рани и изгаряния – Как функционира кожата? Видове малки рани – охлузване, убождане, одраскване, порязване. Първа помощ при рани. Инфекция, признаци, предпазване. Изгаряне. Първа помощ при изгаряне. Превръзки на рани и изгаряния.✅ Наранявания на кости и стави – За какво служат костите и мускулите? Как функционира скелетно-мускулната система? Нараняване на кости. Първа помощ при счупвания. Стави – връзки между костите. Навяхване и изкълчване. Първа помощ при нараняване на ставите. Обездвижване със съвременни средства за първа помощ.

👌 Предимства:

✅ Използване на печатни и видеоматериали, пъзели, макияж на рани✅ Визуализация с макети и модели на човешко тяло✅ абота с материали и средства за първа помощ✅ Работа с материали и средства за първа помощ✅ Практически упражнения върху манекени и ролеви игри

Събитие: Първа помощ, подготовка и действия при бедствия

🗞 Съдържание:

✅ Първа помощ и аптечка – Запознаване с човешкото тяло. Как може да пострада човек? От какво ще има нужда, за да оцелее? Какво е първа помощ? Кой може да оказва първа помощ? Как се оказва първа помощ? – спасителна верига. Безопасност. Какво използваме, за да окажем първа помощ? – аптечка за първа помощ.✅ Евакуация при бедствия и инциденти. Откриване на пострадал. Какви видове бедствия и инциденти съществуват? Как може да пострада човек при бедствие или инцидент? Какво е евакуация? Как се евакуират хората на безопасно място? Откриване на пострадал и приоритети за действие – Безопасност, Съзнание, Дихателни пътища, Дишане, Кръвообращение!

👌 Предимства:

✅ Използване на печатни и видеоматериали, пъзели, игри✅ Визуализация с макети и модели на човешко тяло✅ Работа с материали и средства за първа помощ и действия при бедствия✅ Практически симулации на инцидент✅ Полезен подарък за всяко дете

💺Места в групата: 12 бр.

Цена за събитие: 45 лв.

💰 Таксата може да бъде заплатена чрез банков превод, Изипей, Револют или PayPal, за което изпращаме допълнителна информация след записване.