Инструктори по първа помощ

Екип, изграден от млади и мотивирани експерти, преминали специализирано обучение за инструктори по първа помощ и основно поддържане на живота в сертифицирани квалификационни курсове на най-авторитетните институции в Европа и света.

Училище по първа помощ

Обучение

Курсове по утвърдени програми
Интензивни практически тренинги
Обучения с гъвкави условия

Решения за бизнеса

Услуги

Първа помощ на работното място
Внедряване на ПАД
Управление на ЗБУТ
Обезпечаване на събития

Продукти за първа помощ

Магазин

Аптечки и консумативи
Автоматични дефибрилатори
Средства за спасяване
Учебни манекени и тренажори